Nämä sanat vilahtelevat poliittisissa puheissa ja aloitteissa tiheään, kun Forssan ja Forssan seutukunnan tulevaisuudesta keskustellaan. Näihin voimiin liitetään kuntien kukoistamisesta puhuttaessa myös lumovoima, mutta siitä ei sentään ole aloitteita loitsittu. Forssassa on monien elinvoiman kehittämistä koskevien valtuustoaloitteiden lisäksi työlistalla ns. työllisyyslautakunnan perustaminen. Lautakunnan roolia on tarpeen syksyn aikana tarkkaan miettiä, ja ottaa siihen mukaan myös muut elinvoimaan liittyvät näkökulmat.
Elinvoimapäätökset liittyvät esimerkiksi kaavoitukseen, yrityspalveluihin, ammatilliseen koulutukseen, hankintoihin, lupakäytäntöihin, verkostoihin ja innovaatiotoimintaan. Elinvoimaa pitäisi käsitellä ensisijaisesti koko seutukuntamme yhteisenä asiana, toimialojen ja kuntarajojen ylitse. Tätä nykyinen kuntarakenteemme ei parhaalla mahdollisella tavalla tue – yksi yhteinen kunta olisi selvästi vahvempi elinvoimakehittäjä. Tämän vuoksi yrittäjät ajoivat aloitetta yritysmyönteisyyden edistämisestä seudullisen elinvoimatoimikunnan ja elinvoimaohjelman muodossa. Tuleva lautakunta voisi hyvin ottaa Forssassa roolin elinvoimaohjelman toteuttamiseksi ja yritysvaikutusten arvioinnin kehittämiseksi.
Tavoitteellinen toiminta on oltava lähtökohtana uuden lautakunnan työskentelylle: mitä sen toiminnalla tavoitellaan, ja kuinka onnistumisia mitataan. Mallia voisi etsiä muista kunnista, esimerkiksi Heinolassa, Rovaniemellä, Nurmijärvellä ja Akaassa tällainen jo on olemassa. Pikaisella vilkaisulla esimerkiksi kaupunkikuvan kehittäminen esimerkiksi kaavoituksen keinoin on otettu tämän lautakunnan toimialueeseen.
Kansallisen kaupunkistrategian 2020–2030 mukaan kaupunkien merkitys asuin- ja elinympäristöinä, yritystoiminnan alustoina, kuntakentän suunnannäyttäjinä, ilmastonmuutoksen ratkaisijoina ja kansainvälisinä toimijoina voimistuu. Miten Forssan seutukunta voisi olla osa tätä voimistuvaa kehitystä, sen sijaan, että väkimäärän vähentyminen näivettää seutukuntaamme? Meillä on vallan hienoja yrityksiä, suunnannäyttäjiä ja puurtajia. Avoin keskustelu yritysten ja tulevan lautakunnan välillä voisi tuoda uutta näkökulmaa kaupunkikehitykseen – ja elinvoiman kasvattamiseen.
Tähän loppuun on ihan pakko nostaa jälleen esille tulevat Kuninkuusravit. Tämän jutun näkökulmasta meillä on ensi kesänä mahdollista esitellä lumovoimainen Forssa, jossa eri toimijoiden yhteistyö ja hyvä ilmapiiri jättävät niin hyvän vaikutelman, että tänne suunnataan muutoinkin kuin kerran viiteentoista vuoteen Kunkkareihin. Ehkä siitä lumovoimasta olisikin syytä tehdäkin aloite?
Riikka Kinnunen
Forssan Yrittäjät ry, hallituksen puheenjohtaja
Kolumni julkaistu Forssan Lehdessä 3.9.2021