HANKEKOORDINAATTORI

Hankekoordinaattorina pääset rakentamaan uutta yhteistyötä Forssan seutukunnan yrittäjäyhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden välille. Tähän antaa hyvät puitteet työpisteesi sijainti Yritystalon aktiivisessa yritysyhteisössä Forssan keskustassa. Tehtävä tarjoaa erinomaisen näytön paikan yrittämisen ja kehittämisen kentällä. Onnistuminen avaa mahdollisuuksia projektityöskentelyn ammattilaiseksi.

Työpäivääsi kuuluu yhteistyön rakentamista eri sidosryhmien välille, viestintää, tapahtumajärjestelyjä, kokouksien vetämistä ja ennen kaikkea yrittäjien kohtaamisia. Hankekoordinaattorina toteutat ja ohjaat käytännön toimintaa Forssan seutukunnan yrittäjälähtöinen elinvoiman kasvattaminen -hankkeen suunnitelman pohjalta. Jotta kaikki ei olisi valmiiksi pureskeltua, hankkeessa on tilaa erilaisille toimintamalleille ja uusille ideoille.

Toivomme sinulta:
Yrityselämän tuntemusta Osaamista projektin hallintaan liittyvistä rutiineistaNopeaa ja nokkelaa ongelmanratkaisukykyäHyvää ATK-osaamista ja somen hallintaaHyvää pelisilmää ja aikaansaavaa asennetta!

Edellytyksenä tehtävän hoitamiselle on oman auton käyttömahdollisuus työtehtävissä sekä mahdollisuus joustaviin työaikoihin. Tehtävä alkaa viimeistään tammikuun alussa ja jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Palkka tehtävästä on noin 2000 € kuukaudessa kokemuksen ja tehtävän sisällön mukaan.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV 16.11. mennessä osoitteeseen: rekry@forssanyrittajat.fi

Forssan Yrittäjät ry on vakavarainen ja aktiivinen vuonna 1933 perustettu yhdistys, jolla on kokemusta eri hankkeiden järjestämisestä ja laaja jäsenkenttä. Yhdistyksen aluejärjestö on Hämeen Yrittäjät, joka kuuluu Suomen Yrittäjien keskusjärjestöön.

Lisätietoja tehtävästä:
Hallituksen puheenjohtaja Riikka Kinnunen
043 850 0930 (6.11. asti arkisin klo 9–12)
riikka.kinnunen@winto.fi

Hankkeessa haetaan yrittäjälähtöisesti koko seutukunnan vahvistamista. Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Oppilaitosyhteistyön lisääminen
  • Työharjoittelupaikkojen löytyminen omalta seutukunnalta
  • Osaavan työvoiman nopeampi rekrytoiminen
  • Vastavalmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen seutukunnan yrityksiin ja sitä kautta paikkakunnalle sijoittuminen
  • Nuorten yrittäjyyden edistäminen
  • Yrittäjyyspäivän järjestäminen
  • Tiedon kerääminen sukupolven vaihdosten tueksi
  • Foorumi mentoroinnille
  • Alueen imagon ja vetovoiman kasvattminen

 

Hankekuvaus

Hankkeessa haetaan yrittäjälähtöisesti koko Forssan seutukunnan elinvoiman vahvistamista (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä). Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä. Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön lisäämiseen sekä nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeella halutaan sitouttaa opiskelijoita vahvemmin seutukunnalle mm. harjoittelupaikkojen ja yritysmentoroinnin avulla. Hanke tukee myös alueen vahvaa kierto- ja biotalouden osaamista.

Forssan Yrittäjät ry vastaa hankkeesta ja kokoaa seudun muiden yrittäjäyhdistysten kanssa yhteisen työryhmän tukemaan hankkeen toimintaa. Alueella toimivat yritykset ja yhtiöt sekä muut alueen elinvoimaan vaikuttavat tahot sitoutetaan hankeen toteutukseen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi hankkeelle palkataan hankekoordinaattori, joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta, tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyön onnistumisesta.