Viime maanantain valtuustossa herättelin keskustelua yrittäjien ja yritysten mielipiteiden kuulemisesta kunnan päätöksenteossa (FL 2.3.2021). Kysymykseni avasi keskustelun läpi puoluekentän, ja aidon vuoropuhelun käynnistämiselle Forssan kaupungin ja Yrittäjien välille saatiin kannatusta. Yrittäjien näkökulmasta asia koskee koko seutukuntaa.

Mutta millainen itse asiassa on yritysmyönteinen kunta, ja miksi Forssa ja osittain seutukuntamme muutkin kunnat tuppaavat jäämään yrityksille ohjatuissa kyselyissä häntäpäähän niin elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanoissa kuin siinä, miten hyvän toimintaympäristön kunnan arvioidaan tarjoavan paikallisille yrityksille? Kokemus kunnan elinkeinopolitiikasta muodostuu joskus pienistäkin asioista. Se, että edes kysytään mielipidettä, antaa jo oman signaalinsa siitä, että yrittäjän työtä arvostetaan.

Kunnan elinvoima on suorassa yhteydessä paikallisiin yrityksiin. Tämän vuoksi päätöksenteossa tulisi aina arvioida päätöksen vaikutukset yrityksille jo valmisteluvaiheessa, eikä vain lausuntoina tai kannanottoina. Yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita samaa kuin päätösten tekeminen yritysten ehdoilla, vaan varmistusta sille, että päätöksentekijä harkitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Jos vaikutukset todetaan seutukunnan yritysten kannalta negatiivisiksi, pitää pohtia, olisiko asiassa mahdollista toimia toisin. Menettely auttaa myös kasvattamaan päätösten myönteisiä vaikutuksia.

EK:n kuntarankingissa (11.2.2021) alle 50 000 asukkaan kunnista parhaiten menestynyt Lieto on tehnyt jo pitkään yritysvaikutusten arviointia, pienellä byrokratialla. Liedossa on käytössä valmisteluohje sekä kysymyksiä pohdinnan tueksi. Esittelyteksteihin otetaan lyhyt kuvaus tehdystä arvioinnista. Myös yrittäjäyhdistyksen ja kunnan välinen yhteydenpito on aktiivista.

Järkevintä onkin rakentaa kuntakohtaisesti jouheva menettely tukemaan paikallista päätöksentekoprosessia ja samalla käydä aktiivista keskustelua seutukunnassa hyvien käytäntöjen edistämisestä. Epämuodollinen vuoropuhelu on vähintään yhtä tärkeää kuin viralliset menettelyt, ja tätä meidän pitää myös virkistää koronavuoden jälkimainingeissa.

Kuntavaalien lähestyessä haastan yrittäjät harkitsemaan ehdokkuutta yli puoluerajojen. Ehdokkaat haastan miettimään omalta osaltaan, miten voimme yhdessä nostaa yritysmyönteisyyden tulevan valtuustokauden kärkitavoitteeksi. Kuntien johdon haastan ottamaan yritysvaikutusten arvioinnin osaksi valmistelutyötä. Näin emme joudu tulevaisuudessa katselemaan häntäpään sijoituksia yritystoiminnan vetovoimaa mittaavissa kyselyissä.

Riikka Kinnunen
Forssan Yrittäjät ry, hallituksen puheenjohtaja