Hankkeessa haetaan yrittäjälähtöisesti koko seutukunnan vahvistamista. Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä.

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on koko Forssan seutukunnan elinvoiman vahvistaminen (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä).  Hankkeen keskeiset toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön lisäämiseen sekä nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeella halutaan sitouttaa opiskelijoita vahvemmin seutukunnalle mm. harjoittelupaikkojen ja yritysmentoroinnin avulla. Hanke tukee myös alueen vahvaa kierto- ja biotalouden osaamista. Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä.

Forssan Yrittäjät ry vastaa hankkeesta ja kokoaa seudun muiden yrittäjäyhdistysten kanssa yhteisen työryhmän tukemaan hankkeen toimintaa. Alueella toimivat yritykset ja muut alueen elinvoimaan vaikuttavat organisaatiot osallistuvat hankkeen toteutukseen.

Hankkeen käytännön toteutuksesta, tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä vastaa hankekoordinaattori Hanna Segarra. Hanke toteutetaan 1.8.2019 – 31.12.2021 välisenä aikana.

Yhteystiedot

Hanna Segarra »

Hankkeen tavoitteet:

  • Oppilaitosyhteistyön lisääminen
  • Työharjoittelupaikkojen löytyminen omalta seutukunnalta
  • Osaavan työvoiman nopeampi rekrytoiminen
  • Vastavalmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen seutukunnan yrityksiin ja sitä kautta paikkakunnalle sijoittuminen
  • Nuorten yrittäjyyden edistäminen
  • Yrittäjyyspäivän järjestäminen
  • Tiedon kerääminen sukupolven vaihdosten tueksi
  • Foorumi mentoroinnille
  • Alueen imagon ja vetovoiman kasvattminen