Hankkeessa haetaan yrittäjälähtöisesti koko seutukunnan vahvistamista. Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Oppilaitosyhteistyön lisääminen
  • Työharjoittelupaikkojen löytyminen omalta seutukunnalta
  • Osaavan työvoiman nopeampi rekrytoiminen
  • Vastavalmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen seutukunnan yrityksiin ja sitä kautta paikkakunnalle sijoittuminen
  • Nuorten yrittäjyyden edistäminen
  • Yrittäjyyspäivän järjestäminen
  • Tiedon kerääminen sukupolven vaihdosten tueksi
  • Foorumi mentoroinnille
  • Alueen imagon ja vetovoiman kasvattminen

 

Hankekuvaus

Hankkeessa haetaan yrittäjälähtöisesti koko Forssan seutukunnan elinvoiman vahvistamista (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä). Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä. Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön lisäämiseen sekä nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeella halutaan sitouttaa opiskelijoita vahvemmin seutukunnalle mm. harjoittelupaikkojen ja yritysmentoroinnin avulla. Hanke tukee myös alueen vahvaa kierto- ja biotalouden osaamista.

Forssan Yrittäjät ry vastaa hankkeesta ja kokoaa seudun muiden yrittäjäyhdistysten kanssa yhteisen työryhmän tukemaan hankkeen toimintaa. Alueella toimivat yritykset ja yhtiöt sekä muut alueen elinvoimaan vaikuttavat tahot sitoutetaan hankeen toteutukseen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi hankkeelle palkataan hankekoordinaattori, joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta, tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyön onnistumisesta. Hanke toteutetaan 1.8.2019 – 31.12.2020 välisenä aikana.